यलम्बर सम्वत् ५०८० को अवसरमा वाबु लन्ज एण्ड बारमा शम्भु राई एकल साँझ

Back to top button